Ordlista för fikonspråk

Vi som jobbar inom den här branschen slänger oss gärna och ofta med ord som kanske ingen annan begriper. Trusted advisor, auktoriserad redovisningskonsult, certifierad affärsrådgivare och success fee. Men vad betyder de egentligen? Här bjuder vi på en ordlista för fikonspråk.

Trusted advisors

Rådgivare som baserar sina kundrelationer på långsiktighet, förtroende och kommunikation.

Win Win

En situation som alla parter vinner på.

Revisor

En tjänsteman som verifierar årsredovisning, bokföring, beslutsmässighet och verksamhet i en organisation.

Auktoriserad redovisningskonsult

Företagarens högra hand som hjälper till i frågor som rör ekonomi, administration och affärsutveckling. Själva auktorisationen är en kvalitetsstämpel som borgar för kompetens och erfarenhet.

SRF certifierad affärsrådgivare

Om den firma du anlitar har SRF:s stämpel Certifierad affärsrådgivare är det en garanti för att firman är en av landets främsta rådgivare inom redovisning. Det kan kännas extra tryggt eftersom rådgivningen ofta rör viktiga affärsbeslut som påverkar lönsamhet och likviditet.

Bokföring / redovisning

Bokföring och redovisning används ofta som synonymer, men det finns några skillnader.Att bokföra innebär att du tar hand om verksamhetens fakturor, kvitton och underlag och att du registrerar dem i ett bokföringsprogram. Redovisning är ett vidare begrepp som förutom bokföringen även innefattar sammanställning av rapporter och underlag som du använder dig av för att ta beslut om verksamheten.

Success fee

Ett extra arvode, en slags provision, som betalas ut när man exempelvis har överträffat ett uppsatt ekonomiskt mål.

Cash flow

Detsamma som kassaflöde. Enkelt förklarat kan man säga att cash flow är de inbetalningar och utbetalningar som sker från ett företag, vanligtvis under en viss tidsperiod.

KPI:er (key performance indicator)

Detsamma som nyckeltal. Men vad är det egentligen? Jo, ett nyckeltal signalerar hur ditt företag utvecklas i förhållande till uppsatta syften eller mål.

Utgift / kostnad

De här termerna blandas ofta ihop, vilket inte är så konstigt. En utgift uppstår när ett företag köper en vara eller tjänst, alltså det som företaget ska betala. En kostnad är utgiften för en viss period. Exempel: Köper du en maskin är utgiften själva priset på maskinen, men när du använder den, t.ex. per månad, är kostnaden en del av utgiften.

Exit

Att göra en exit innebär att man säljer hela eller delar av sitt innehav i ett företag.

Due diligence

En företagsbesiktning, djupgående granskning av verksamheten inför ett företagsförvärv, försäljning eller andra strategiska förändringar. Som en husbesiktning ungefär!

Outsourca

Att lägga ut delar av verksamheten på någon annan leverantör.

© Progredo 2019