Läsvärt

Per fick hjälp med långsiktig ekonomi för sin nya fastighet

Bakgrund:

Per köpte en fastighet och byggde ett hus för sin verksamhet. I huset fanns även lokaler som skulle hyras ut. Han ville därför ha hjälp med beräkningar av hyresnivåer, prognoser för resultat och lönsamhet samt beräkningar för lån och amorteringar.

Progredos bidrag:

Vi upprättade professionella hyresavtal som bland annat tar hänsyn till fastighetsskatt, moms och index samt skapar tydliga gränser mellan hyresvärd och hyresgäst. Nu har Per dessutom en bra plan för hur ekonomin för fastigheten ser ut på lång sikt. Banken är mycket positiv till att Per har koll på sin ekonomi och känner sig trygga med de lån som bolaget har fått.

Marianne ville kapa utgifter för att förbättra lönsamheten

Bakgrund:

Mariannes bolag har 10 stycken service bilar i företaget. Dessa är en stor utgiftspost. Företaget leasar bilarna och varje servicetekniker betalar bilförmån eftersom de även nyttjar bilen privat.

Progredos bidrag:

Vi fick mandat att hjälpa till med åtgärder som förbättrar lönsamheten. Genom att begära nedsättning av förmånsvärdet för servicebilarna har vi hjälpt företaget att spara ca 80 000 kr per år. På köpet får Mariannes anställda en lägre privatskatt med ca 6 000 kr per person och år – ett bra tillskott i plånboken.

Carl-Johan vill kunna sköta bokföringen på resande fot

Bakgrund:

Carl-Johan reser mycket i sitt arbete och vill kunna göra kundfaktureringen oavsett var han är. Då och då behöver han också tillgång till sina inköpsfakturor.

Progredos bidrag:

Vi hjälpte Carl-Johan med en digital lösning så att han kan ha sitt kontor på fickan, dygnet runt. Nu kommer åt precis allt bara det finns uppkoppling. Genom digitaliseringen har vi underlättat fakturahantering, attesthantering, kvittohantering, resor m.m. Digitaliseringen minskar även behovet av post- och pappershanteringen i bolaget. Carl-Johan är mycket nöjd med flexibiliteten och friheten. En bonus är att det har blivit bättre lönsamhet och likviditet i bolaget eftersom han snabbt och lätt kan ta del av rapporter och fakturera sina kunder.

Vill du också bli digital?

Att gå från analog till digital bokföring är ett stort steg och innebär en hel del förändringar. Vi på Progredo kan hjälpa till med hela omställningsarbetet. Vi ser även till att adressändra, kontakta leverantörer och allt annat extra jobbsom omställningen för med sig.

Så upptäckte vi onödiga utgifter i Stinas ekonomi

Vi har hand om ekonomin i Stinas företag. När vi gick igenom alla utgifter i form av leverantörsfakturor och kvitton hittade vi flera utgifter som betalades i onödan. Bland annat hade företaget en försäkring för maskinskador och ansvar, vilket ingår i den traditionella företagsförsäkringen. De nya maskiner som hon leasat hade alltså blivit påförda en tilläggsförsäkring helt i onödan eftersom företagets försäkring redan täckte detta. Vi hjälpte till med att avsluta den onödiga försäkringen och sparade på så sätt 75 000 kr åt Stina under avtalstidens längd.

© Progredo 2019